Omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 21.11.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“ 

21.11.- 27.11.2016

ulice Jasmínová – přípojky

ulice Jilmová – přípojky

ulice Pod Sosnami – přípojky

ulice Na Obci (část ulice bez asfaltu) směr K Jezírku – přípojky

omezený průjezd u parčíku směr ulice Na Kopci v termínu 21.-22.11.2016

Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě.

Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na případné změny.

Děkujeme