Omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 12.12.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“ 

12.12. – 16.12.2016

ulice Jasmínová – přípojky

 

Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě.

Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na případné změny.

Děkujeme