Odpady dávejte kam patří!

Vážení občané,

prosíme, abyste pro odpad z  úklidu vašich nemovitostí a zahrad využívali:

  • vaše popelnice
  • velkoobjemový kontejner
  • kontejner na bioodpad

Velkoobjemový kontejner bude umístěn od 9:00 do 11:00 hod dne 6.10. na Vyhlídce, 20.10. Ke Klokočné a 27.10. na Rozcestí Master Horse (El Paso).

Biokontejner je umístěn u ČOV a je přístupný v neděli od 9:00 do 10:00 hod a v pondělí od 18:00 do 19:00 hod.

Obec zajišťuje výše uvedené kontejnery a stejně téměř každý týden musí zaměstnanci Obecního úřadu uklízet nepořádek kolem kontejnerů na tříděný a směsný odpad, uklízet odpad, který tam nepatří. Dnes museli odvézt lednici a vysavač, v týdnu listí, větve apod.

Děkujeme všem, kteří pořádek v obci udržují.