Kanalizace – smlouvy o připojení

Září 2016 – podepisování smluv organizuje pí. Hanka Bajerová– tel: 728 353 454 (prosím volejte až od 1.9.2016)

Bude možné podepisování smluv o připojení ke kanalizaci těch občanů, kteří již mají zabudované jímky a odevzdali elektrorevizi a nebo jí přinesou sebou.

K podpisu smluv musí mít každý sebou OP a kdo má LV.

V zájmu plynulosti prosím, abyste se pokud možno s pí. Bajerovou domlouvali na datu a hodině podpisu.

Děkujeme.

 

Smlouva o odvádění odpadních vod

Reklamační řád

Kanalizační řád

Všeobecné podmínky

Darovací smlouva

Pozn.:

S odvoláním na poslední veřejné zasedání 23.6.2016, na kterém byl vznesen dotaz „na možnost přímého měření odpadních vod“, uvedených ve smlouvě o připojení se ke kanalizaci pod písmenem d), uvádíme:

Jednou z možností měření uvedených ve Smlouvě o odvádění odpadních vod je možnost přímého měření vypouštěných odpadních vod, písm. d) ve výši vypuštěné odpadní vody zjištěné měřidlem odběratele.

Tuto možnost obecně využívají pouze firmy, které mají vlastní zdroj vody či vodovod, vodu zpracovávají a vypouštějí výrazně méně vody než odeberou. U domovních přípojek je toto řešení nestandardní.

V případě, že by chtěl vlastník nemovitosti tento způsob měření, lze osadit do šachty u tlakové kanalizace indukční průtokoměr, např. ELA Brno. Cena takového zařízení včetně instalace a elektroinstalace se pohybuje  min. 30 až 50 tis. Kč. V průběhu provozu tohoto zařízení je povinná kalibrace v určitém časovém období. Životnost tohoto zařízení je nižší než návratnost investice v případě vlastníků rodinných domů. Toto řešení je výhodné pro odběry či vypouštění vod v řádech několika tisíc kubických metrů ročně.

V případě, že máte pouze studnu nebo máte kombinovaný zdroj vody tj. vodovod a studnu a nechcete hradit stočné dle směrných čísel, můžete se obrátit na instalatéra, který vám namontuje vodoměr na studnu. Kontakt na instalatéra ze Svojetic: pan Gustav Valeš, tel.: 721 88 22 89. Vodoměr a jeho instalaci hradí vlastník nemovitosti. O instalaci vodoměru prosím informujte Obecní úřad (je nutné doplnit Smlouvu o odvádění odpadních vod).