Kanalizace II.etapa

 

Dnes proběhla kolaudace II.etapy výstavby kanalizace v naší obci. Je možné se již připojovat na kanalizaci.

Postup realizace a napojení na kanalizaci:
1) Pokud máte vadu na jímce či problém s přípojkou kanalizace, informujte Obecní úřad e-mailem: starosta@svojetice.cz, osobně nebo písemně (dopis, zpráva do schránky). Firma VPK Suchý vás bude kontaktovat a vadu opraví.
 

2) Odevzdejte na OÚ revizní zprávu nejpozději při podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod.
Musíte mít připravenou elektropřípojku k místu rozvaděče na ovládání čerpací stanice (kabelem CYKY 5×2,5mm2 (400 V) chráněný proudovým chráničem, v místě napojení elektropřípojky na domovní elektroinstalaci je nutné umístit jistič 3×16 A) a revizní zprávu před usazením čerpací jímky resp. čerpadla. Elektropřípojku musí provést odborná firma.

3) Pokud ještě nemáte namontované čerpadlo, bude vás kontaktovat firma AQ SPOL s.r.o.

4) V případě, že máte pouze studnu nebo máte kombinovaný zdroj vody tj. vodovod a studnu a nechcete hradit stočné dle směrných čísel, můžete se obrátit na instalatéra, který vám namontuje vodoměr na studnu. Kontakt na instalatéra ze Svojetic: pan Gustav Valeš, tel.: 721 88 22 89. Vodoměr a jeho instalaci hradí vlastník nemovitosti. O instalaci vodoměru prosím informujte Obecní úřad (je nutné doplnit Smlouvu o odvádění odpadních vod).

5) Podepište (vlastník nemovitosti) na OÚ Smlouvu o odvádění odpadních vod. Kontaktujte prosím paní Pelíškovou na OÚ tel.: 323 660 600 a domluvte se s ní na termínu podpisu smlouvy. Podepsání smlouvy bude možné i mimo úřední hodiny. Podepsat smlouvu lze pouze s tím vlastníkem, který má zabudovanou jímku a odevzdal elektrorevizi nebo jí přinese sebou. K podpisu smlouvy potřebujete: OP, potvrzení o uhrazení projektu přípojky a LV (List vlastnictví), pokud ho máte.

6) Zajistěte si propojení domovní kanalizace s jímkou.
Prosíme výkop nezasypávejte, dokud to neuvidí zaměstnanec obce p.Tichý. Toto propojení vyfoťte a pošlete emailem na OÚ: podatelna@svojetice.cz

7) Spojte se s panem Tichým na tel.: 608 782 830 a domluvte si termín.
Pan Tichý zkontroluje uzávěry a provede spuštění. Prosíme, připravte si pro pana Tichého výrobní číslo čerpadla a číslo elektrické rozvodny (dostali jste při instalaci).
Děkujeme všem za spolupráci při spouštění kanalizace.