Informace ke kanalizaci – II.etapa

Výstavba II. etapy kanalizace je ukončena. V současné době čekáme na stanovení termínu kolaudace. 
Po kolaudaci se mohou všichni z II. etapy připojit. Připojení všech nemovitostí by mělo proběhnout do 30 dní od kolaudace.

Prosíme všechny občany, kteří mají s jímkou nějaký problém př. jímka plná vody, aby poslali na obecní úřad e-mail a nebo hodili zprávu do schránky na OÚ. Do kolaudace by všechny reklamace měly být vyřešeny.

O termínu kolaudace a připojování na kanalizaci budete informováni na webových stránkách, vývěsce a rozhlasem.