Důležité upozornění ke kanalizaci – I.etapa

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – KANALIZACE I.etapa Upozorňujeme všechny občany, kteří mají zhotovenou kanalizační přípojku z I.fáze výstavby kanalizace, že se MUSÍ do 30.9.2016 připojit na fungující kanalizační řad. Kdo tak ještě neučinil: 1) musí si domluvit schůzku s paní Bajerovou na sepsání smlouvy o připojení se na kanalizaci (tel.: 728 353 454) 2) musí si domluvit vlastní spuštění s p.Tichým (tel.: 777 888 017) V případě, že se všichni nepřipojí, fond nám výrazně sníží výši dotace a obec si bude…

Odstávka vodovodu 25.9.-28.9.2016

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás na odstávku vody v období 25.9.-28.9.2016 z důvodu úplné výluky štolového přivaděče Želivka – odběrné místo Brtnice, odkud je zásobován skupinový vodovod Region Jih. Dle I.T.V. by mělo být ve vodojemu ještě 26.9.2016 dostatek vody za předpokladu, že se vodou nebude plýtvat. 27.9.2016 již nepoteče. Voda bude spuštěna až 28.9.2016 večer (tento den je státní svátek), 29.9.2016 může být voda kalná, potrubí zavzdušněno apod. Žádáme všechny občany o minimalizaci odběru…

Upozornění – I.etapa kanalizace

Upozornění Do  30.09.2016  musí být všichni z I. etapy připojeni ke kanalizaci. Žádáme všechny obyvatele Svojetic, kteří mají z I. etapy  zhotovenou přípojku ke kanalizaci, aby neváhali s podpisem smlouvy o připojení. Do 1.9.2016 termíny k podepsání smlouvy o připojení sjednává na OÚ pí. Pelíšková tel.: 323 660 600. Děkujeme

Přerušení dodávky elektřiny 23.8.2016

Vážení, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. Obec Svojetice dne: 23.8.2016, od 7:30 – do 10:00. Info dokumentČEZ Bližší informace o odběrných místech dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Děkujeme Vám za spolupráci.

Upozornění v rámci výstavby kanalizace

V rámci výstavby kanalizace obecní úřad ve Svojeticích žádá majitele, nebo uživatele nemovitostí číslo evidenční 0218, 0221, 0288 aby neprodleně sdělili svůj kontakt obecnímu úřadu buď telefonicky na číslo 323 660 600, nebo e-mailem – podatelna@svojetice.cz . V případě, že kontakt nebude sjednán a tím nebude možná komunikace s Vámi, hrozí Vám vyřazení z výstavby kanalizace. Jitka Pelíšková v.r. referent oficiální dokument

11.7.2016 Upozornění na povinnost sekání trávy

Upozornění obce vlastníkům pozemků – povinnost sekání trávy a plevele Tímto žádáme všechny vlastníky zaplevelených pozemků o urychlené posekání. Pomůžete tím nejen alergikům, ale zlepšíte i vzhled obce, v případě příkopů a krajnic silnic také zamezíte možným dopravním nehodám. Prosíme, při sekání trávy respektujte platnou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Na území obce, zejména v zástavbových lokalitách, jsou některé neudržované a zaplevelené pozemky. K základním povinnostem každého vlastníka pozemku patří omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů…

Upozornění – připojení ke kanalizaci – I.fáze výstavby

Vážení spoluobčané, v zájmu brzkého spuštění kanalizace, žádáme všechny občany, kteří již mají jímky zabudované a byli v tzv. I.fázi výstavby, aby neváhali přijít na Obecní úřad k podepsání smlouvy o připojení se ke kanalizaci. Podepisování smluv si prosím domluvte s paní Bajerovou na tel.: 728 35 34 54 (prosíme, na tento telefon volejte až od 1.9.2016). Termín na září si můžete domluvit již dnes – volejte na OÚ paní Pelíškové na tel.: 323 660 600. Podmínkou spuštění kanalizace je připojení…

Upozornění na udržování čistoty obce

Jak vypadaly kontejnery v sobotu v poledne 11.6.2016 u “El Pasa” a “U Jezírka” můžete vidět na přiložených fotografiích. Všichni dobře ví, jak se třídí odpad a že do směsného odpadu nepatří v žádném případě bio odpad např. tráva, větve… Kontejnery na papír jsou zjevně prázdné a papírový  odpad je i přesto odhozen vedle popelnic. Před týdnem dal někdo do kontejneru na hřbitově velké množství zbytků kostí a masa. Zapáchal celý hřbitov, z kontejneru lezli červi – opravdu nechutné. Firma FCC, která vyváží kontejnery,…