Vyhlášení smogové situace

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10 Vydáno: čtvrtek 19.01.2017, 14:34 SEČ (13:34 UTC) Pro území: Středočeský kraj Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve…

Odpovídáme na dotaz – náklady na účetní systém Triada

Odpovídáme na dotaz občana z veřejného zasedání ZO ze dne 19.12.2016, jaké jsou náklady na účetní systém Triada: Obec za licenci, aktualizace a servis spojený s účetním systémem Triada pro rok 2016 vydala celkem 61 601 Kč. Celkem 18 234 Kč bylo vydáno na další licence a aktualizace spojené s přístupy do CUZK, systémem Misys, knihovním systémem Clavius a hostingem. Celkem 41 562 Kč bylo vydáno za služby spojené se servisem a poradenstvím v oblasti PC a počítačové sítě, tato cena zahrnuje i mimořádné výdaje spojené s náhlým ukončením provozu webových…

Co dělat, když nevidím aktualizované webové stránky?

Odpovídáme na dotaz občana, že na počítači nevidí aktuální webové stránky obce: Záleží na nastavení webového prohlížeče u vás v počítači. Například Internet Explorer ukládá kopie webových stránek, obrázků a médií, které později umožňují jejich rychlejší zobrazení. Stránky se potom rychleji zobrazí, ale nemusí zachytit aktuální informace na stránkách. Doporučujeme nastavit prohlížeč tak, aby automaticky nebo při každé návštěvě webové stránky zjišťoval existenci novější verze uložených stránek. Další variantou je po načtení webové stránky stisknout…

Linka 489 výluka a zpoždění

Dovolujeme si vás upozornit, že v období od pondělí 21.11.2016 do pátku 25.11.2016 dochází k výluce na lince PID 489. Linka je z důvodu úplné uzavírky silnice II/508 ve Struhařově (oprava povrchu komunikace) v uvedeném období vedena mezi Mnichovicemi a Struhařovem po odklonové trase přes Myšlín a Třemblat. Z důvodu kilometricky i časově delší trasy dochází ke změně jízdního řádu a posunu spojů nebo částí spojů. Stávající návaznosti v Mukařově i Strančicích zůstávají zachovány. Leták ke stažení (dopravce společně s výlukovými jízdními řády…