Aktuální informace k omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 14.11.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  14.11.- 20.11.2016 ulice Jasmínová – přípojky ulice Jilmová – přípojky ulice Pod Sosnami – přípojky ulice V Břízkách – přípojky ulice Struhařovská – přípojky ulice Na Obci (část ulice bez asfaltu) směr K Jezírku – přípojky   Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na případné změny. Děkujeme

Aktuální informace k omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 7.11.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  7.11.- 13.11.2016 ulice Na Podkovách  –  přípojky ulice Choceradská –  přípojky ulice Spojovací  – přípojky ulice K Hájence – přípojky ulice K Jezírku – přípojky ulice Na Skále – asfalty ulice K Tehovci – asfalty Ve výše uvedených ulicích bude zároveň probíhat i úprava asfaltových povrchů. ulice V Břízkách – výkopové práce ulice Pod Modříny – výkopové práce Prosíme obyvatele o shovívavost…

Kanalizace II.etapa – postup

V současné době probíhá II.etapa výstavby kanalizace, která musí být hotova do 27.1.2017. Upozorňujeme, že kanalizace není do doby než bude zkolaudována funkční a pokud ji napojíte na nemovitost dříve, tak odpadní vody nemohou z jímky odtékat!   Postup realizace a napojení na kanalizaci: 1) Firma VPK realizuje výstavbu přípojek, vč. čerpací jímky, usazení a nafázování čerpadla. Zároveň dokončuje opravu povrchů do původního stavu. Termín: 11-12/2016 2) Vlastník nemovitosti musí mít připravenou elektropřípojku k místu…

Kanalizace – nutné elektrorevize

Vážení budoucí uživatelé kanalizace, žádáme všechny, kteří nemají hotovou elektrorevizi ke kanalizaci, aby si ji nechali co nejrychleji vyhotovit. Elektrorevize musí být hotova před instalací čerpací jímky. V případě, že revize není hotova, nelze provést instalaci a nafázování čerpadla. V případě, že nebude moci dodavatel provést instalaci a nafázování čerpadla najednou a bude muset jet ke klientovi čerpadlo nafázovat zvlášť, bude dodavatel vybírat částku 3.250 Kč na pokrytí nákladů tohoto výjezdu. Upozorňujeme, že nafázování musí provést dodavatel…

Choceradská ulice – asfaltování 2.11.2016

Vážení spoluobčané, ve středu 2.11.2016 bude asfaltována polovina ulice Choceradská (směr od Struhařova až k prodejně U Čápů).  Tato část ulice může být i několik hodin pro vjezd a výjezd uzavřená. Prosíme všechny, aby na asfaltovaný povrch nevjížděli. Pro výjezd na ulici Choceradská prosím použijte jiné ulice (např. vjezd z ulice Na Obci). Občany, kteří bydlí na Choceradské u upravované poloviny vozovky, žádáme, aby své automobily případně zanechali v bočních ulicích a nevjížděli z domu či domů přes čerstvě asfaltovaný povrch. Děkujeme za pochopení a způsobené…

Aktuální informace k omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 31.10.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  31.10.- 6.11.2016 ulice Na Podkovách  –  přípojky ulice Choceradská –  přípojky ulice Spojovací  – přípojky ulice K Hájence – přípojky ulice K Jezírku – přípojky Ve výše uvedených ulicích bude zároveň probíhat i úprava asfaltových povrchů. Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na…

Aktuální informace k omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 24.10.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  24.10.- 30.10.2016 ulice Na Podkovách  –  přípojky ulice Choceradská –  přípojky ulice Spojovací  – přípojky ulice K Hájence – přípojky ulice K Jezírku – přípojky Ve výše uvedených ulicích bude zároveň probíhat i úprava asfaltových povrchů. Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na…

Důležité upozornění ke kanalizaci – I.etapa

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – KANALIZACE I.etapa Upozorňujeme všechny občany, kteří mají zhotovenou kanalizační přípojku z I.fáze výstavby kanalizace, že se MUSÍ do 30.9.2016 připojit na fungující kanalizační řad. Kdo tak ještě neučinil: 1) musí si domluvit schůzku s paní Bajerovou na sepsání smlouvy o připojení se na kanalizaci (tel.: 728 353 454) 2) musí si domluvit vlastní spuštění s p.Tichým (tel.: 777 888 017) V případě, že se všichni nepřipojí, fond nám výrazně sníží výši dotace a obec si bude…

Upozornění – I.etapa kanalizace

Upozornění Do  30.09.2016  musí být všichni z I. etapy připojeni ke kanalizaci. Žádáme všechny obyvatele Svojetic, kteří mají z I. etapy  zhotovenou přípojku ke kanalizaci, aby neváhali s podpisem smlouvy o připojení. Do 1.9.2016 termíny k podepsání smlouvy o připojení sjednává na OÚ pí. Pelíšková tel.: 323 660 600. Děkujeme

Upozornění v rámci výstavby kanalizace

V rámci výstavby kanalizace obecní úřad ve Svojeticích žádá majitele, nebo uživatele nemovitostí číslo evidenční 0218, 0221, 0288 aby neprodleně sdělili svůj kontakt obecnímu úřadu buď telefonicky na číslo 323 660 600, nebo e-mailem – podatelna@svojetice.cz . V případě, že kontakt nebude sjednán a tím nebude možná komunikace s Vámi, hrozí Vám vyřazení z výstavby kanalizace. Jitka Pelíšková v.r. referent oficiální dokument