Kontejnery-opět platíme za jiné….

Vážení spoluobčané, bohužel opět budeme muset za někoho uhradit vývoz a likvidaci odpadu, který do kontejneru na směsný komunální odpad nepatří. Tentokrát šlo o kontejner umístěný v ulici K Hájence. Znovu opakujeme, že stavební odpad musí likvidovat stavebník na své náklady a ne odložením do směsného odpadu, kam v žádném případě nepatří! Naše legislativa se podrobně věnuje pravidlům nakládání se stavebním odpadem i jeho samotnou recyklací. Likvidaci stavebního odpadu provádějí výhradně sběrné dvory nebo specializované firmy. Správný…

Komunitní centrum MINIMAX – Tvořivé kurzy

Předběžný program Tvořivých kurzů pod vedením Martiny Tůmové z Obchodu pro tvořivé ruce v Říčanech. Na kurzy je nutné se předem přihlásit u paní Tůmové na tel.: 604 380 375. Co všechno se děje v Komunitním centru můžete sledovat v menu KC Minimax Duben 12.4. Decoupage – jarní květináče 250 Kč 26.4. Věnec s růžemi ze stuh 380 Kč Květen 10.5. Pavoučci z korálků a drátků 200 Kč 24.5. Smaltování na plotýnce 300 Kč Červen 7.6. Malované látkové tašky – šablonování 380 Kč 21.6. Náušnice…

Výluky na linkách 489, 490, 494, 495

Dovolujeme si Vás informovat, že od 19.3.2018 dojde k zahájení výluk na linkách PID 489, 490, 494 a 495. 1. Linka PID 494 (společně s linkami PID 385, 428 a 469) bude od 19.3.2018 až cca do konce října 2018 zasažena uzavírkou ul. Politických vězňů v Říčanech. Linky 385, 428, 469 a 494 budou vedeny ze zastávky Říčany,nám. objízdnou trasou ulicemi 17. listopadu a Pod Lihovarem. Spoje výchozí a končící v zastávce Říčany,Nádraží budou začínat a končit v zastávce Říčany,Pod lihovarem. Víkendové…

Tvořivý kurz 15.3. – Komunitní centrum MINIMAX

Zveme vás do Komunitního centra MINIMAX ve Svojeticích na Tvořivý kurz, kde si můžete vyrobit: Plstěné víly z ovčího rouna Kdy: čtvrtek 15.3.2018 od 18.30 do 20.30 hod Za kolik: 250 Kč Kde: Komunitní centrum MINIMAX (stará MŠ), V Průhonu 153, Svojetice Kurz pořádá: Martina Tůmová Nutné přihlásit se předem! Více informací a přihlášky: Martina Tůmová, Obchod pro tvořivé ruce Říčany, Černokostelecká 87 251 01 Říčany tel.: 604 380 375 Ve spolupráci s Martinou Tůmovou připravujeme další kurzy. Sledujte…

Lošbates – informace ke svazkové škole

Vážení spoluobčané, možná jste dostali do schránek leták týkající se svazkové školy Lošbates. Tento leták bohužel obsahuje jen částečné informace. Níže naleznete více informací a odpovědi na některé otázky z letáku – zápisy ze zasedání, stránky Svazku obcí a také odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. Informace o svazkové škole, ale i o škole v Mukařově byly dlouhodobě prezentovány na veřejných zasedáních zastupitelstva obce Svojetice. ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ Zápisy z těchto zasedání zastupitelstva obce Svojetice jsou…

Choceradská – upozornění pro vlastníky nemovitostí

Upozornění pro vlastníky nemovitostí podél ulice Choceradská: V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace II/113 Mukařov-Struhařov. Je pravděpodobné, že by již v příštím roce mohla být komunikace rekonstruována. Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci komunikace nebude nikomu povolen zásah do komunikace min.po dobu 5 let např. v souvislosti s vybudováním přípojek, doporučujeme těm, kteří nemají vodovodní nebo kanalizační přípojku, aby si v letošním roce tyto přípojky vybudovali (tzn. projekt, územní rozhodnutí a stavební povolení, vlastní výstavba)…

Dámský klub 6.3.2018

Milé dámy, zveme vás na další setkání Dámského klubu Kdy: úterý 6.3.2018 od 17,30 hodin Kde: V Průhonu 153, přízemí Komunitního centra MINIMAX („stará Mateřská školka“) Kdo: všechny ženy, které se chtějí odreagovat od běžných starostí Příspěvek na provozní náklady budovy: 30 Kč/osoba Navržený program: Čekání na jaro DECOUPAGE podruhé (způsob zdobení nejrůznějších předmětů, který využívá klasické potištěné ubrousky jako zdroj motivu). Nad mapou Svojetic 8.Březen – přijďte a oslavíme společně Káva,…