Aktuální informace k omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 14.11.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“ 

14.11.- 20.11.2016

ulice Jasmínová – přípojky

ulice Jilmová – přípojky

ulice Pod Sosnami – přípojky

ulice V Břízkách – přípojky

ulice Struhařovská – přípojky

ulice Na Obci (část ulice bez asfaltu) směr K Jezírku – přípojky

 

Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě.

Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na případné změny.

Děkujeme