Upozornění – revize katastru – možné pokuty

Upozornění vlastníkům nemovitostí Katastrální úřad provádí od letošního roku tzv. revize katastru. Kontroluje, zda jsou v katastru zapsány veškeré nemovitosti. V naší obci je mnoho nemovitostí, které nejsou v Katastru nemovitostí zapsány. Vlastník dům postavil nebo část přistavěl, ale nepožádal o zápis do Katastru nemovitostí. Tímto se vystavuje nebezpečí naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 57 katastrálního zákona. V případě, že nebude vlastník nemovitosti přihlášen k Dani z nemovitých věcí (dříve Daň z nemovitosti) vystavuje se riziku pokuty…

Nabídka práce -úklid prostor

Obecní úřad Svojetice přijme pracovníka/pracovnici na úklid. Jedná se o úklid prostor Obecního úřadu, Na Kopci 14 (1x za týden) a úklid prostor v budově bývalé MŠ, V Průhonu 153 (cca 2x týdně, po cvičení a kroužcích). Den a čas lze přizpůsobit v rámci dohody. Práce bude prováděna na základě Dohody o provedení práce. Bližší informace získáte na Obecním úřadě. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na podatelna@svojetice.cz Obecní úřad

I takovými dotazy se musíme zabývat…

I na nás se obrátil jeden ze známých internetových youtuberů a zásobil nás dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb. a i když jde z našeho pohledu o zbytečné zatěžování na úkor jiných důležitějších věcí, musíme na tyto otázky týkající se mimozemské civilizace a UFO v naší obci odpovědět. Koho tedy také zajímá zda v obci byly ufoni a věci s tím související, nalezne odpověď zde.        

Výzva pro všechny poškozené vodou – záplavou, zátopou…

Vážení vlastníci nemovitostí v obci Svojetice, v současné době zpracováváme nový povodňový plán obce Svojetice. Prosíme všechny vlastníky nemovitostí, kteří někdy byli poškozeni „velkou vodou“, aby nám napsali níže uvedené údaje a poslali nám je e-mailem nebo vložili do schránky na budově OÚ do 20.8.2017. Informace použijeme pro přípravu možných protipovodňových opatření v obci. Údaje o Vašem případném finančním odškodnění od pojišťoven obec v žádném případě nepotřebuje, neshromažďuje a NEJSOU předmětem protipovodňových opatření. Údaje, které potřebujeme: číslo…

Mýdlo! Proč?

Upozorňujeme dámu, která si při včerejší návštěvě WC na Obecním úřadě odnesla s sebou domů mýdlo, že obsah neodpovídá obalu. Tekuté mýdlo je jiné značky, než uvádí obal. Dále prosíme návštěvníky Obecního úřadu, kteří mají potřebu si odnést něco navíc, aby kontaktovali paní Pelíškovou a domluvili se s ní. Určitě najde jiné vhodné a lepší řešení, než jsou předměty Obecního úřadu. Děkujeme Obecní úřad Svojetice

Výměna vodoměrů

Cejchovní výměna vodoměrů v roce 2017 Od 1. 7. 2017 bude probíhat cejchovní výměna vodoměrů (s cejchem 2011 a popř. starším) v nemovitostech v obci Svojetice. Tuto výměnu budou provádět zaměstnanci provozovatele, Jiří Antoš, Václav Šretr, Richard Erben, kteří se na vyžádání prokáží občanským průkazem. O výměně vodoměru ve vaší nemovitosti budete předem informováni telefonicky, popř. prostřednictvím letáku do schránky. Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru. Děkujeme za spolupráci. I.T.V. CZ s.r.o., provozovatel vodovodu v obci Svojetice www.itvcz.eu, mail: provoz@itvcz.eu,…