Sdělení veřejnosti – Policie ČR

Sdělení veřejnosti PRAHA VENKOV-JIH – Policisté prověřují informace o nevhodném chování dospělých osob vůči dětem na Říčansku.  Říčanští policisté společně s kriminalisty z územního odboru intenzivně prošetřují všechny okolnosti získaných poznatků a přijatých oznámení v souvislosti s informacemi šířených převážně prostřednictvím internetu, zejména sociálních sítí, o nevhodném chování dospělých osob vůči dětem, které spočívalo v oslovení dětí a případném nabízení svezení motorovým vozidlem. Přes prováděná šetření do současné doby nemáme potvrzeno, že by došlo ke spáchání trestné činnosti. Přesto…

Upozornění pro rodiče – v okolí se pohybují lidé, kteří lákají děti do auta

V současnosti  se v Říčanech a jeho okolí pohybují v automobilu osoby, které lákají děti do auta.  Rodiče zajistěte, ať se děti večer nevracejí z kroužků či ze ZUŠ samotné,  poučte prosím děti, jak se v takovém případě zachovat a bude-li to situace  umožňovat, ať volají na linku 158 Policii ČR, nebo Městskou policii na číslo  725 022 765. Policie ČR se touto problematikou intenzivně zabývá, Městská policie provádí  zvýšené kontroly v okolí ZŠ a míst, kde probíhá zájmová činnost. Aktualizace 18:18 hod – dnes v odpoledních…

Kotlíkové dotace – II.kolo

Středočeský kraj vyhlašuje druhé kolo první výzvy projektu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeským kraji 2015-2018„, výše alokace je pro druhé kolo 51 mil. Kč. V tomto druhém kole budou akceptovány žádosti na tepelné zdroje OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle spalující výhradně biomasu. Příjem žádostí je umožněn pouze osobně na podatelně KÚSK nebo poštou doporučeně. Příjem žádostí bude od 20. 4. 2017, počet žádostí je omezen na 5 podaných…

Upozornění – kompostárna ve Struhařově

Informujeme vás, že vzhledem k vysokým nákladům obce za bezplatné vývozy bioodpadu na kompostárnu ve Struhařově, byl v letošním roce zaveden poplatek ve výši 100 Kč/ 1 vývoz na kompostárnu v množství cca 1 přívěsný vozík za osobní automobil. Obec v roce 2016 hradila za tyto vývozy celkem 99.841 Kč a většina těch, kteří tyto vývozy zdarma využívali, byli ti, kteří neměli zakoupenou popelnici na bioodpad. Kartičky na bezplatný vývoz tedy již neplatí. Zájemce o vývoz bioodpadu…

Pozvánka na společný úklid obce v rámci akce Čistý Ladův kraj

Vážení spoluobčané, stejně jako v loňském roce zveme všechny, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, na společný úklid obce konaný v rámci akce Čistý Ladův kraj dne 8.4.2017. Sraz bude u Obecního úřadu v 9:00 hod, kde dostanete potřebné rukavice, pytle a rozdělíme se na skupiny. Věříme, že účast bude velká (a ještě větší než předchozí rok) a podaří se nám uklidit místa, která to potřebují. Všichni víme, že jsou v obci místa, kde se nepořádek vyskytuje opakovaně a tento…

Povídání k 200. výročí narození Františka Ringhoffera

Povídání k 200. výročí narození Františka Ringhoffera Citace: „Zpravodaj z Kamenice“ V minulém čísle jsme se zaměřili na rod Ringhofferů a v krátkosti si připomenuli spojení tohoto rodu s naším krajem. Dnes se jen stručně podíváme na samotného Františka Ringhoffera II, který se narodil 28. dubna roku 1817 v Praze a od jehož narození uplyne letos 200 let. Právě tento muž byl pro kamenický kraj velmi důležitý a zanechal zde jasně čitelnou stopu. Zejména ve Velkých Popovicích stavbou pivovaru, ale…

Prázdniny v lese – nabídka na příměstský tábor ve Struhařově

Klub Čtyřlístek nabízí příměstský tábor pro děti ve věku 4-14 let v lokalitě Struhařov nebo Jevany (U Smrčin). Turnusy jsou od 10.7. do 25.8.2017. Děti lze předávat lektorce na místě ve Struhařově nebo na trase autobusu 383, tedy i na zastávkách ve Svojeticích. Více informací na webu Klub Čtyřlístek. Plakát ke stažení